parallax background

Forbyd omskæring fra otte dage efter fødslen

Tale ved afstemningen om rigsretssag
2. februar 2021
Inger Støjberg
Flygtninge skal selvfølgelig rejse hjem
4. juli 2021
 

Jeg er personligt endt op med, at jeg vil foreslå en løsning, som hidtil ikke har været diskuteret.

Folketinget skal snart beslutte, hvorvidt det skal forbydes at omskære drengebørn i Danmark, som der er religiøs tradition for blandt jøder og muslimer verden over. Hvis vi indfører et forbud i Danmark, vil vi være det første land i verden, der gør det. Det er en følsom debat, og jeg ved, at mange folketingsmedlemmer kvier sig ved at skulle tage stilling til sagen. Det forstår jeg godt, for det er en debat, som indeholder både en religiøs, en etisk og en sundhedsfaglig dimension. Det er med andre ord en sprængfarlig debat. Lad det være sagt med det samme. Jeg er grundlæggende modstander af omskæring af raske drengebørn, for jeg mener ikke, at man skal udføre livsændrende indgreb på raske børn. Helt principielt bør det være sådan, at et hvert menneske har retten til selv at bestemme over sin egen krop. Derfor bør en omskæring, der ikke er medicinsk begrundet, grundlæggende først finde sted, efter at en mand er myndig. Efter det tidspunkt kan man naturligvis selv beslutte, om man vil omskæres eller ej. Spørgsmålet er dog alligevel kompliceret. Det er fyldt af følelser og dilemmaer.

 
Ny løsning

Jeg er personligt endt op med, at jeg vil foreslå en løsning, som hidtil ikke har været diskuteret. Nemlig at omskæring af drengebørn i Danmark forbydes for børn, der er ældre end otte dage. Når jeg foreslår det, så er der en række årsager til det. Både sundhedsfaglige og etiske, men ikke mindst min kærlighed til de danske jøder. Det smerter mig, at jøder den dag i dag er forfulgte verden over. Selv i Danmark er jøder i dag udsatte. Jødiske skoler, institutioner og synagogen er bevogtede. Det er de, fordi de er et mål for både islamistiske terrorister og højreekstremister..

Vi husker alle det skrækkelige terrorangreb i København i februar 2015, hvor den feje kujon Omar El-Hussein forsøgte at trænge ind i synagogen i Krystalgade for at begå en massakre på en jødisk konfirmation. På sin vej mødte han den frivillige jødiske vagt og helt, Dan Uzan, som forhindrede udåden – men betalte med sit liv. Chikane, frygt og forfølgelser noget, som mange danske jøder dagligt lever med. I november 2019 bragte Berlingske således en artikelrække om, hvordan jødiske børn bliver forfulgt af muslimske børn på folkeskoler i københavnsområdet. Smertelige beretninger om jødiske børns hverdagsfrygt. Jøderne i Danmark har altid tilpasset sig den danske levevis, og de har levet i fredelig sameksistens med resten af det danske samfund. De har samvittighedsfuldt tilpasset sig og dyrket deres religion uden at forlange, at alle vi andre skal tage særhensyn.

»Samlet set giver derfor god mening at få strammet op og sat en otte dages grænse for, hvornår et barn må omskæres. «

 

Jøderne har med andre ord, helt modsat alt for mange muslimer i Danmark, fuldstændig indordnet sig i det danske samfund. De har aldrig udgjort en fare hverken kulturelt eller sikkerhedsmæssigt. De har aldrig begået terror i religionens navn. De har aldrig truet sig til goder. De har aldrig forsøgt at pådutte os andre at leve efter deres forskrifter. Jeg har uendelig stor respekt for det store bidrag, som jøderne har givet til Danmark som danske landsmænd. Vi lever samtidig i et land, hvor vi i efterkrigstiden oven på nazisternes systematiske jødeforfølgelse lovede hinanden, at vi altid vil beskytte de danske jøder. Et tilsagn, som jeg aldrig kommer til at svigte, selvom det blev givet af politikere, der er generationer ældre end mig. Jeg er derfor meget glad for, at netop det synspunkt er fremhævet af både statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. De har begge meget klart sagt, at årsagen til, at deres partier ikke vil stemme for et forbud mod omskæring af drengebørn, er, at de føler en stor forpligtigelse til at passe på de danske jøder. Mette Frederiksen sagde således blandt andet i september 2020: »Derfor har vi givet et løfte om at passe på jøderne, passe på de danske jøder, og det løfte har jeg tænkt mig at stå ved, og derfor er et forbud ikke den rette vej«. Jakob Ellemann-Jensen bakkede hurtigt op: »Jeg er enig i, at et forbud ikke er vejen frem. DK vil stå alene med et forbud – og vi skal kunne rumme det jødiske samfund i Danmark. Det skylder vi dem.« skrev han på Twitter. Begge kom med deres udmelding, efter at formanden for Det Jødiske samfund i Danmark, Henri Goldstein, sidste år tegnede et meget dystert billede af, hvad et forbud mod omskæring i Danmark vil betyde for jøderne her i landet. Han sagde dengang, at danske jøder i så fald vil stå over for den største krise, siden de måtte flygte ud af landet til Sverige under Anden Verdenskrig. Han forudså, at et omskæringsforbud ville betyde, at det jødiske samfund i Danmark langsomt, men sikkert vil gå til grunde.

Lad mig sige det helt klart: Selvom jeg inderligt er imod omskæring af raske drengebørn, så ønsker jeg ikke at true det jødiske samfunds eksistens i Danmark. Jeg ønsker derimod at indrette lovgivningen, så det giver jøderne mulighed for at udleve deres tro, men samtidig reducerer de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med omskæring: Nemlig at forbyde omskæring for børn, der er ældre end otte dage. Jødernes religiøse omskæring foregår på ottendedagen. Det gør det, fordi de følger Første Mosebog fra Bibelen, hvor det står klart, at det er på den dag og ikke senere, at barnet skal omskæres. Muslimerne omskærer ikke på et fast tidspunkt i drengens liv. Det skal blot være inden puberteten indtræffer. Det betyder i praksis, at det kan ske på langt større børn end spædbørn, og det sker ofte, når drengen er seks-syv år, men det ses også, at det sker kort før puberteten. En sen omskæring kan være problematisk. Det er lægefagligt påvist, at der er større risiko for komplikationer. Samtidig kan det være en traumatisk oplevelse for drengen. I medierne har vi for eksempel set beretninger fra muslimske mænd, der husker deres egen omskæring, hvor de har været så store, at der har skullet voksne mænd til at holde dem fast under indgrebet. Flere studier viser, at jo mindre barnet er, desto mindre er risikoen ved indgrebet. WHO’s rapport fra 2010 samt et stort registerstudie fra USA viser for eksempel, at komplikationer optræder mindre hyppigt blandt nyfødte og børn under et år end blandt ældre børn i forbindelse med omskæring. Desuden har det selvsagt betydning, om den, der foretager omskæringen, har viden og erfaring, samt om hygiejnen er god. WHO finder, at alle tre faktorer (alder, oplæring og hygiejne) har en positiv betydning for at reducere komplikationsraten ved omskæring. Desværre kunne Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark i en rapport fra 2020 offentliggøre, at der i muslimske miljøer ikke altid er vilje til at betale de 2.000-3.000 kroner, som en omskæring i gode kliniske rammer og med uddannet personale koster. Samlet set giver derfor god mening at få strammet op og sat en otte dages grænse for, hvornår et barn må omskæres. Jeg forstår til fulde argumenterne for et total forbud mod omskæring i Danmark, og jeg deler dem grundlæggende også. Men min sympati for de danske jøder er så stor, så det er vigtigere for mig at finde kompromiset, der gør, at de fortsat kan føle sig hjemme i Danmark, men som samtidig minimerer risiciene ved indgrebet mest muligt. Det vil desuden gøre mig ekstra tilfreds, hvis det tvinger muslimerne i Danmark til at ændre deres tradition for omskæring af ældre børn. Når Folketinget om kort tid skal behandle beslutningsforslaget om forbud mod omskæring i Danmark, vil jeg derfor fremsætte et ændringsforslag, som i stedet vil gøre det forbudt at omskære drengebørn, der er mere end otte dage gamle, samt at det skal foregå med den nødvendige bedøvelse og under ordnede forhold af en person med den nødvendige uddannelse. Jeg håber, at særligt regeringen og Venstre med deres udtalte støtte til det jødiske samfund i Danmark vil vise det i handling og bakke op om forslaget.

2 Comments

  1. Michael Wachowiak siger:

    Tænker det er meget fornuftig med 8 dages reglen, så den jødiske religion stadig understøttes. Men tænker, at det så SKAL være en læge det gør det, gør at det sundhedsfaglig er forsvarlig. En Rabbiner er I de fleste tilfælde ikke læge!

    Men hvad så med alle andre? Tror ikke på at mange muslimer vil rette sig efter en sådan lov, og hvordan skal det kontrolleres,? Vel ikke ved at bede alle muslimske drenge om at trække ned i bukserne🤔
    Ideen med loven er god nok, men kontrolinstututionen er ikke gennemtænkt nøje, synes mig.

  2. Pelle Svindborg siger:

    Kære Inger, Når man har sagt A må man også sige B.. Hvor er hensynet til de drenge der bliver udsat for et overgreb.. Det kan da ikke accepteres at spædbørn får foretaget et så vidtrækkende indgreb. Forslaget omkring en 8 dages regel og at det dermed bliver acceptabelt for nogle grupper, er ikke den rette vej at gå. Du siger samtidig selv at du grundlæggende er enig i at det bør forbydes for alle.. Lad det være op til det enkelte individ at beslutte det.. når mændende vel at mærke er over den seksuelle lavalder eller myndige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *