Medlemsniveau skift

Du har valgt medlemskabet Medlem af Inger.dk.

Med abonnementet her får du adgang til alt indhold på inger.dk. Der vil løbende blive lavet nyt indhold. Desuden får du mulighed for at deltage i jævnlige digitale træffetider. Mindst en gang om ugen vil du modtage et nyhedsbrev medmindre dette er fravalgt. Ved månedsabonnement vil beløbet på 25 kroner blive trukket datoen for oprettelse. Ved årsabonnement vil beløbet blive trukket én gang årligt på datoen for oprettelse. Pengene vil gå til at vedligeholde hjemmesiden og til nyproduceret kvalitetsindhold. Tak for støtten og god fornøjelse!

Prisen for medlemskabet er DKK 0,00.

Har du en rabatkode? Klik her for at indtaste din rabatkode.


Kontooplysninger Har du allerede en konto? Log ind her

EFTERLAD DETTE BLANK

Handelsbetingelser

Abonnementsvilkår

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når De tegner et abonnement, indgår De en aftale med Inger Støjberg - Til kamp for danske værdier, Elmevej 6, 9560 Hadsund (CVR-nr. 25214560). I forbindelse med tegning af et abonnement er det et krav, at De opgiver en gyldig mailadresse til virksomheden. Efter gennemført køb modtager De en kvittering via mail, som De bør gemme. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

De skal være mindst 18 år for at tegne et abonnement. Nærværende abonnementsvilkår (herefter «Vilkår») tiltrædes ved at afkrydse “Betingelser” på bestillingsformularen.

2. Løbende abonnement

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående, medmindre andet er nævnt ved købets gennemførsel.

3. Opsigelse

Deres abonnement skal altid opsiges ved direkte henvendelse til Inger Støjberg – Til kamp for danske værdier. Dette kan ske ved kontaktformularen på hjemmesiden eller via mail til [email protected] – Skriv opsigelse i emnefeltet.

4. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har De 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor abonnementet begynder. Tilbagebetalingen fratrækkes det antal dage, som De har haft adgang til hjemmesiden.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal De inden 14 dage kontakte os direkte via kontaktformularen.

5. Behandling af persondata

Oplysninger, De afgiver, når De tegner et abonnement eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Inger Støjberg – Til kamp for danske værdier. Ved godkendelse af vilkår er De indforstået med og giver sit samtykke til, at personoplysninger om Dem, som gives i forbindelse med tegning af Abonnementet, og som genereres under Abonnementet, eller som på anden måde indhentes af Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier vil blive behandlet af Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier. Personoplysninger, der behandles, omfatter navn, telefonnummer, postadresse, mailadresse, købs- og servicehistorik, andre foranstaltninger inden for Abonnementet.

Abonnenten giver således samtykke til, at personoplysningerne behandles til administration og gennemførelse af Abonnementet.

Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier er ansvarlig databehandler. Abonnentens samtykke omfatter også, at personoplysninger i henhold til ovenstående videregives til og behandles af underleverandører og betalingsformidlere. Abonnenten kan tilbagekalde sit samtykke ved henvendelse til Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier.

Abonnenten har ret til på begæring at få informationer om behandlingen af sine personoplysninger. En sådan begæring kan fremsættes en gang om året og skal fremsættes skriftligt og underskrives af abonnenten. Abonnenten kan også kræve, at personoplysninger, som er fejlbehæftede eller ufuldstændige, eller som ikke er behandlet i overensstemmelse med personoplysningsloven, rettes, blokeres eller slettes.  

6. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i abonnementet, er udelukkende til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale er strengt forbudt. Abonnenter må anvende trykt og elektronisk materiale til eget brug i henhold til dansk lov om ophavsret.

Abonnementet er personligt, og abonnenter må ikke give andre adgang til materialet via fildeling, fysiske kopier eller videregive informationer om brugernavne og adgangskoder til tredjemand.

Enhver kopiering er ikke tilladt uden tilkøbt kopieringsret.

Ved misligholdelse af nærværende vilkår er Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning uden økonomisk kompensation.

Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier forbeholder sig ret til at gøre krav gældende i anledning af en abonnents misligholdelse af abonnementsbetingelserne.

7. ANSVARSFRASKRIVELSER
Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier vil altid stræbe efter at levere en fejlfri service under abonnementet.

Men vi erkender, at fejl og nedetid kan forekomme, og Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier fraskriver sig ethvert ansvar for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement.

 Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab, som måtte opstå som følge af brug eller manglende adgang.

 I det omfang, købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb, finder disse fortsat anvendelse.

  Aftalen er omfattet af Købelovens mangelregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

8. Ændringer i abonnement, vilkår og opsigelse

Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier har til enhver tid ret til at ændre i abonnementsvilkår. Ændringen vil blive varslet med mindst tre måneder.

Abonnenten kan ikke rette krav mod Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier i anledning af ændringer i abonnementsvilkår.

9. Betaling

Hvis Abonnenten ønsker at afvise en betaling eller har en indsigelse mod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til Inger Støjberg – Til kamp for de danske værdier. I medfør af Betalingstjenesteloven har Abonnenten desuden mulighed for at gøre indsigelse mod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til Abonnentens bank.

Disse Vilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist der udspringer af abonnementet, herunder disse abonnementsvilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

Disse abonnementsvilkår er gyldig fra 19-08-2021.

Join our mailing list.