Videodagbog
Videodagbog: Dag 2 i Rigsretten
3. september 2021
Videodagbog: Dag 4 i Rigsretten
7. september 2021
 

 

Videodagbog: Dag 3 i Rigsretten

I dag blev jo en lidt kortere dag end forventet. Pludselig fik vi at vide, at retsmødet skulle udskydes. Det har det sikkert været en god forklaring på.

I morgen vender vi tilbage, hvor mit forsvarshold skal fremføre vores modforelæggelse.

8 Comments

 1. Brian Milo Pedersen siger:

  Dejligt at høre at du stadig er ved godt mod Inger

 2. Frants Torp Madsen siger:

  Inger, du er Danmarks Jeanne D’Arc ! Jeg ville ønske alle os almindelige mennesker kunne gøre noget mere for at hjælpe dig, og for at dæmme op for islam og det vanvid, der udspiller sig i højere og højere grad i Vesten og Danmark i disse år.

 3. Morten Hessner Jørgensen siger:

  Min far var gammel v.mand han ville rotere i graven hvis han viste hvad du er udsat for efter Lykke Ellemann har jeg ikke stemt v. Jeg håber af hele mit hjerte at du vinder denne sag mvh morten

 4. Vivian Christiansen siger:

  Håber meget, at det i morgen vil lykkes Ingers advokater at overbevise dommerne om, at Ayaan Hirsi Ali er et relevant vidne i sagen. Hun kender, som somalisk kvinde, de reelle livsvilkår for islamiske kvinder og piger og vil derfor kunne give de tilstedeværende i retssalen et utilsløret(!) billede af deres forhold. Jeg vil læse en af hendes bøger og hendes selvbiografi. –

 5. Du skal nok klare den Inger.❤️

 6. Rosa Korsbek siger:

  Jeg må indrømme, at jeg har lidt svært ved at finde ud af bevæggrundene for denne Rigsretssag. De fleste af de mainstreammedier, som i øvrigt er statsfinansierede, skriver jo løs om, at det er vigtigt, at man holder sig substansen for øje, nemlig, at denne sag ikke handler om, hvorvidt man er imod barnebrude eller ej, men om hvorvidt Inger Støjberg har brudt Ministeransvarlighedsloven.

  Jeg tænker dog, som lægmand, at man vel ikke kan stille det så firkantet op; lovgivningen skal vel altid ses og analyseres i den rette kontekst. Jeg var til en frokost for nogle måneder siden, hvor der også var nogle jurister til stede, og vi talte om denne sag, og jeg kunne fornemme, at man ikke blot som lægmand, men også at fagpersoner føler, at denne sag er kommet til at handle om personen Inger Støjberg, i stedet for om en lovgivning og et samfund som burde beskytte de allersvageste, nemlig børnene. Det er vel også derfor, at vi har FN’s Børnekonvention.

  Som jeg har forstået lovgivningen, så er udgangspunktet, at asylpar, hvor den ene er mindreårig, har ret til en individuel sagsbehandling; jeg ved ikke om denne såkaldte rettighed også er hjemlet i Børnekonventionen. Men her er det jo, at konteksten kommer ind. Giver det overhovedet mening at partshøre et par, hvor den ene er mindreårig. Man skal jo forstå, hvad der er gået forud for disse piger, før de er kommet til Danmark med en voksen mand. Disse piger er jo blevet udsat for en grooming-proces meget tidligt i deres liv, hvor de egentlig blot burde have tænkt på at lege og være et barn. Hvis man ser på den alder, som pigerne havde ved ankomst i Danmark og regner baglæns, er mange af dem nået at blive gift og har fået børn i en virkelig tidlig alder. Og det er efterhånden veldokumenteret i medierne og fra personer, som selv har været udsat for et tvangsægteskab, at disse piger ikke har haft meget at skulle sige, ift. deres mand, mandens familie samt deres egen familie.

  Hvis f.eks. et barn blev slået af sin far, så ville vi jo ikke i Danmark kræve, at selvsamme barn skulle sidde i samme rum med den mand, som misbrugte barnet. Og hvorfor ikke; fordi det barn ville aldrig turde sige sandheden om, hvordan han/hun har det af frygt for repressalier fra faren. Ligeledes med en hustru, som bliver slået af sin mand, man ville da aldrig kræve, at denne kvinde skulle sidde i samme rum som sin voldsmand og fortælle om sine oplevelser. Og hvorfor ikke; fordi hun ganske enkelt ville være for bange til at sige noget som helst (samme situation hvis en mand blev slået). Hvad gør man så i det danske retssystem, når man har at gøre med personer, som har behov for beskyttelse. Man tager dem vel til side, og skaber tryghed og sikkerhed omkring dem, så de får lyst til at fortælle, hvordan de reelt har det, og det kan da være en lang proces at skabe disse trygge rammer og opbygge denne tillid.

  Nogle partier har været ude og fortælle om problemet med at få kvinder, med anden etnisk baggrund end dansk, i arbejde, og man kan se, hvordan disse kvinder bliver kontrolleret ikke kun af deres mænd, men også af deres sønner. Beskæftigelsesministeren var også inde på det samme i NEWS forleden.

  I den pågældende sag har vi at gøre med nogle piger, barnebrude, fordi de er jo børn, og der er da ikke nogle mennesker, som har at gøre med barnebrude i dag, som vil fremsætte den påstand, at disse piger er gået frivilligt ind i et ægteskab i så ung en alder. Der må vel eksistere en formodning for en form for tvang for disse piger, henset til deres unge alder, da det hele startede for dem. Og der må da også være en formodning om, at disse piger vel sjældent vil starte ud med at fortælle, hvordan de reelt har det ved ankomst i DK. Prøv at sætte jer i deres situation, de er lige kommet til et nyt land, hvor de ikke taler sproget, eller kender noget til børnerettigheder eller lign.

  Jeg finder det bemærkelsesværdigt, at der er organisationer, som arbejder for at beskytte børn og beskytte dem mod ægteskab i en tidlig alder – der har sågar kørt tv-kampagner om, hvor forfærdelig disse tvangsægteskaber er for mindreårige piger – så er det da hovedrystende, at de selvsamme organisationer er tavse som graven i sagen om barnebrude; de har ikke ytret sig en eneste gang i den pågældende sag. Det virker dobbeltmoralsk. I den pågældende sag er der rent faktisk en minister, som handler, som rejser sig og kæmper, ikke kun for pigernes rettigheder, men også for deres tryghed.

  I alle andre aspekter i det danske samfund og lovgivning eksisterer der en handlepligt, hvis et barn mistrives. Såfremt den relevante voksne ikke handler, kan vedkommende ovenikøbet blive draget til ansvar.

  Udgangspunktet i denne sag er den individuelle sagsbehandling, men undtagelsen hertil må være selve handlepligten, idet der må eksistere en formodning for, at det ikke giver mening, at give asylpar en individuel sagsbehandling/partshøring, hvor den ene er mindreårig, og man ved, at pigerne ofte bliver kontrolleret, ikke kun af deres mand, men også af begge familier, hvilket igen kan medføre repressalier for den enkelte pige. Og folk som mener det modsatte befinder sig vel i en form for ’belejlig uvidenhed’. Den mindreårige skal beskyttes, der skal skabes trygge omgivelser omkring vedkommende, så hun føler sig sikker nok til at tale. Ud fra en Lex Specialis betragtning går den mere specielle lov/forskrift mv. vel også forud for den mere almindelige lov.

  Forestil jer, at der eksisterede en dansk religion, hvor der var tradition for, at mindreårige danske piger blev giftet bort til voksne mænd. Det ville skabe et ramaskrig i Danmark, og nogle ville højest sandsynligt blive ført bort i håndjern.

  Så hvorfor er det lige, at det er anderledes ift. mindreårige muslimske piger. Har de ikke krav på samme beskyttelse og handlepligt?

  • Henrik schultze siger:

   Super reflektioner !!

   Jeg ser det også hele sagen , som en tilkendegivelse fra Ingers side på , at hun som ansvarlig minister ikke vil tillade at unge piger bliver voldbollet , nat efter nat , af voksne mænd på dansk grund , med danske myndigheders accept , internationale konventioner eller ej.

   De dommere , der pga juridiske spidsfindigheder dømmer Inger Støjberg , siger ja til denne voldtægt , og evig skam over dem !!

   De dommere der frifinder Inger , siger nej til voldtægt på unge truede piger , uanset vedtægter , traditioner, forældede konventioner,
   Islamisk lov osv og sætter dansk lov , danske værdier og anstændighed over disse primitive konventioner.

   Inger Støjberg bør hyldes af alle anstændige danskere !

 7. John Jensen siger:

  Jeg er ret sikker på, hvordan det egentlig hænger sammen med den Rigsretssag. Hvis det havde handlet om alt muligt andet end indvandrere var det allerhøjst endt med en bette næse.
  Hvorfor så ikke her. det skal jeg sige jer:

  Det er LAGKAGEN og dens symbolske fuckfinger, magtklereriet ikke kan tilgive dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *